Over ha&ie

Onstaan en Historie van ha&ie

De ondernemingsvereniging ha&ie is opgericht op 21 Jan. 1920 en heeft sindsdien in meer en mindere mate de belangen van de Handelaren en Industrielen in onze woonplaats Drachten. Haar oorspronkelijke naam van "Ondernemersvereniging voor Handelaren en Industrielen"verklaart al dat ha&ie zich niet alleen inzette voor de belangen van de ondernemers in de detailhandel doch ook in vroegere dagen, de belangen van fabrikanten en industrielen vertegenwoordigde.Reeds sinds haar oprichting heeft ha&ie een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van onze woonplaats. Niet alleen voor de 2e Wereldoorlog maar vooral na deze oorlog heeft ha&ie furore gemaakt. Het bestuur, direct na de bevrijding in 1945, stond voor de opbouw van een nieuwe samenleving. In belangrijke mate heeft de ondernemersgeest van ha&ie bijgedragen toto de ontwikkeling van Drachten als vestigingsplaats voor bedrijven en koopcentrum voor Noord-Nederland. Een Industrie-Commissie welke door ha&ie werd opgericht, heeft vele bedrijven naar Drachten weten te halen. Als klap op de vuurpijl wist ha&ie een beslissende rol te spelen bij de komst van Philips in 1950. Met de komst van dit bedrijf is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Reeds enkele jaren later tekende zich een splitsing van belangen af. De belangen van industrielen liggen, in vele gevallen, op een ander vlak dan de belangen van de detailhandel. Dit heeft in 1952 geresulteerd in een splitsing waarbij de vereniging voor Fabrikanten, de VVF, werd opgericht. ha&ie heeft er destijds, mede door haar lange historie, voor gekozen haar naam niet te wijzigen to op de dag van vandaag.

Ruim 30 jaar geleden presteerde ha&ie het, in nauw overleg met onze burgemeester in die dagen, om de consument "droog winkelen" te bieden in het centrum van Drachten.De beluifeling destijds was een "klapper" van betekenis en velen uit het gehele land en zelfs over onze grenzen kwamen in Drachten polshoogte nemen over "het moderne winkelcentrum van de toekomst". De gevestigde middenstand heeft bijzonder veel profijt getrokken uit deze planconcretisering en het heeft vele nieuwe vestigingen in het centrum tot gevolg gehad. Reeds vanaf het begin heeft ha&ie talloze verkoopacties georganiseerd voor de middenstand in het centrum. De bekende 1-2-3 feesten, sinds 1967, vormen hiervan een voorbeeld. Daarnaast weten velen nog de bekende Sinterklaas-acties te herinneren waarbij, soms zelfs drie, autos te winnen vielen. Ook in de negentiger jaren is het ha&ie die, in nauwe samenwerking met de Gemeente, het initiatief wederom heeft genomen to een grondige revitalisering van ons winkelcentrum. De toekomst van de middenstand in Drachten moet zeker gesteld worden en het hart moet blijven kloppen, niet alleen ten behoeve van deze Middenstand maar in de meest ruime zin waarbij het goed wonen, winkelen en verblijven in Drachten is en er een positieve impuls uitgaat naar alle geinteresseerden in onze woonplaats.

Doelstelling ha&ie:

Het doel van de ondernemersvereniging ha&ie is het behartigenvan de belangen van haar leden binnen het midden-en kleinbedrijf (en de Industrie ) in Drachten in de meest ruime zin. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het scheppen van een zo goed mogelijk ondernemersklimaat in Drachten waarbij de belangen van de ondernemer direct en die van de consument indirect centraal staan.
  • Het organiseren en steunen van acties die, hetzij direct dan wel indirect, de aandacht vestigen op de middenstand ( en/of industrie ) van Drachten
  • Het houden van vergaderingen en voorlichtingsavonden voor haar leden.
  • Collectieve belangenbehartiging richting diverse overheidsinstanties.
  • Het fungeren binnen diverse overlegstructuren.
  • Alle overige wettelijke middelen.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u hiermee instemt.