Frisse start van het jaar!

Visie Cor Molenaar

College neemt visie Cor Molenaar over

De gemeenteraad krijgt deze week een voorstel van het college over de herijking van het detailhandelsbeleid. Het college kiest in grote lijnen voor het overnemen van de adviezen van de heer Molenaar en voortzetting van het bestaande beleid. Het college past ook een aantal dingen aan:

Lees meer