Missie & Visie

ha&ie ambities 2015 en verder

Toen en nu en de relevante waarden van het verleden.

Een schets door de tijd.

De ondernemersvereniging ha&ie is op 21 januari 1920 opgericht en bestaat derhalve ruim 94 jaar. Tot 1952 behartigde de vereniging ook de belangen van de handelaren en industriëlen in de gemeente Smallingerland (vandaar de naam ha&ie), maar er bleek behoefte aan een zelfstandige vereniging voor deze groepering welke onder de naam Vereniging van Fabrikanten (VvF) werd voortgezet.

Ha&ie manifesteerde zich gaandeweg tot een belangrijke instantie waar de winkeliers een bekwame en betrokken woordvoerder in leken te hebben gevonden. Met ruim 240 leden telde ha&ie als belangenbehartiger voor de winkelier dan ook sterk mee. De succesvolle groei van ha&ie liep parallel met de succesvolle ontwikkeling van Drachten als werk-, woon-, leer- en winkelplaats. Ha&ie was op deze manier als vereniging zichtbaar voor het grote publiek en onmisbaar voor de winkeliers in Drachten.

Ha&ie had zich dus een spilpositie toegeëigend door vraag en aanbod op Retail-gebied op elkaar af te stemmen en bij elkaar te brengen. Ha&ie koppelde dus als intermediair de partijen op gebied van vraag en aanbod. Naast een voorbeeldig winkelcentrum met aantrekkingskracht op een wijde omgeving, wist ha&ie ook de inwoners van Drachten en omgeving met unieke manifestaties en verkoopacties aan Drachten te binden. Kooplustig publiek van heinde en verre deden de kassa’s tot tevredenheid van de winkeliers rinkelen, waardoor een hechte band tussen de ondernemer en de vereniging het gevolg was.

Na de glorietijd waarin Drachten zich als hoofdplaats van de gemeente Smallingerland van dorp (1950: 10.000 inwoners) tot stad (1974: 35.092 inwoners) wist te ontwikkelen, lijkt de grote groei en het grote succes daarna deels voorbij. Daarnaast ontstond door de explosieve groei een kentering in het winkelbeeld. Drachten leek door deze ontwikkeling groot en aantrekkelijk genoeg voor landelijke winkelketens die zich er dan ook in toenemende mate vestigden. Dat dit ten koste ging van de onderlinge saamhorigheid onder de kleinschalig werkende winkeliers (vaak familiebedrijven) staat buiten kijf. Ook nu is Drachten een aantrekkelijke winkelplaats voor de grote nationale en internationale merken. Met 55.500 inwoners (januari 2014) is dat een logische ontwikkeling.

Binnen die nieuwe wereld (kern: 1995 – 2002) verloor ha&ie een deel van haar gezag. Van een strategisch geliefde partner voor de lokale winkeliers ontwikkelde ha&ie zich meer als een facilitaire dienstverlener belast met de organisatie van enkele evenementen en de reguliere winkelacties. Daarmee verloor ha&ie gaandeweg het respect en aanzien van weleer. Dat is geen verwijt aan ha&ie, maar een logisch gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling waar ha&ie deel- en lotgenoot van was. Een ontwikkeling overigens die later nog eens werd gedwarsboomd door een economische dip in 2001 en een crisis na 2008 waardoor het geld bij de consument en de ondernemer opraakte en er voor ontwikkelingen geen tijd, menskracht en budget over was. Je zou kunnen stellen dat de levenscyclus van het doel en nut van de vereniging in die vorm ten einde was.

Relevante kernwaarde en het DNA van H&I

De relevante kernwaarde van ha&ie is geworteld in de historie van de vereniging en de onderlinge verbintenis van haar leden. Het heeft door vele decennia heen momenten van voor- en tegenspoed gekend, maar is daar altijd sterker en succesvoller uitgekomen. Het ‘met elkaar voor elkaar’ principe is daar debet aan. Een sterke vorm van onderlinge loyaliteit zou je als het DNA van ha&ie kunnen omschrijven.

Die verwantschap is er nog steeds en wordt gekoesterd. De onderlinge erkenning, belangstelling en waardering zijn de pijlers van de vereniging. Ha&ie anno 2014 is een netwerkplatform waarvan het ledenaantal weer langzaam groeit. Bovendien heeft ha&ie zich de afgelopen jaren weten te verjongen, niet alleen in het bestuur, maar ook onder de leden.

Nieuwe leden, vaak de opvolgende generaties van de familiebedrijven, stromen in. Maar ook andere jonge ondernemers laten van zich horen. De vitaliteit van ha&ie, als belangenbehartiger lijkt daarmee gekeerd. Deze ‘nieuwe’ ondernemers hechten in eerste instantie belang aan een vereniging die bedrijven bindt en voor de belangen van het collectief en de individuele leden opkomt. Anders dus dan een netwerkplatform dat slechts faciliteert en voor een gezellige bijeenkomsten zorgt.

Voor netwerken kiezen de nieuwe ondernemers wel andere kanalen. Sociaal en maatschappelijk is er tegenwoordig in digitaal aanbod keuze zat. Het doel waarvoor ha&ie op hun agenda voorkomt neigt veel meer naar de waardevolle vereniging zoals ha&ie ooit was.

Het ha&ie van nu en straks

Ha&ie wil als vereniging vernieuwen. De eerste stappen zijn al enkele jaren geleden door het bestuur gezet, maar worden moeizaam door de leden en de buitenwacht herkent. Het proces gaat te traag, terwijl het geduld bij de jonge garde op raakt. Ha&ie moet daarin keuzes maken!

De vereniging wordt in afnemende mate erkent door ‘de oude garde’, de babyboomers die hun pensioen tegemoet zien of daar al midden in zitten. Zij missen vaak de aansluiting met eigentijdse ontwikkelingen op Retailgebied. De digitalisering van de maatschappij is ook geen issue dat hen volop interesseert, daarom remmen zij veranderingen bij voorbaat af en wanen zij zich veilig in het domein dat zij hebben gemaakt, maar waar ze ook in vastzitten.

De nieuwe generatie managers daarentegen is opgegroeid in dit digitale tijdperk. Als generatie Y worden zij als doelgroep met eigen universeel kenmerkende waarden erkend. De verandering kan hen dan ook niet hard genoeg gaan. En dat gaat dan niet alleen over de digitale invloed op hun verkoopmethoden, zoals de ontwikkeling van verkoopkanalen via Webshops, maar ook over de mentaliteit van het zaken doen.

In hun opinie is loyaliteit ver te zoeken, de consument van nu kiest niet op basis van loyaliteit, maar op basis van productaanbod, service en prijs. Iedere keer weer. Er wordt niet langer - zoals voorheen - een band met een winkelier opgebouwd. De retailer van nu zal ieder moment van de dag aantrekkelijk moeten zijn. Overdag in de fysieke winkel, na sluitingstijd op het internet. De 24/7 economie is een feit. Sluitingstijden bestaan niet meer. Niet tussen de middag, niet ’s avonds, niet ’s nachts en niet in het weekend. Met die verandering, die ongetwijfeld nog veel verder gaat (dit is slechts het prille begin van een enorme metamorfose!) moet ha&ie leren leven. Daarom moet ha&ie een keuze maken door zich 100% te richten op de ondernemer en de onderneming van de toekomst. Een toekomst die al is ingezet.

Dat nieuwe ha&ie moet nu gevormd worden. De hele operatie ontstaat daarbij van binnen uit. Veel jonge ondernemers zijn of worden al lid, maar het moeten er meer worden, veel meer. Met de huidige (ca.) 120 leden wint ha&ie de oorlog niet. Er moeten minstens 200 leden zijn die achter de doelstellingen en het nut van de vereniging staan. Dan pas maakt ha&ie een vuist die lijkt op de vuist van vroeger.

De verandering raakt in eerste instantie de top van de vereniging. Alhoewel er geen hiërarchie binnen de vereniging bestaat, zal de samenstelling ‘in de top’ een gewenste afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. Die maatschappij wordt over 5 -10 jaar geregeerd door generatie Y. Diezelfde generatie Y moet nu al toetreden tot het bestuur van ha&ie. Pas dan kan ha&ie een toekomst geloofwaardige propositie innemen.

De gewenste en noodzakelijke aanwas aan leden kan niet organisch tot stand komen, dat is kansloos en daar is ook eenvoudigweg geen tijd meer voor. Groei betekent voor nu kunstmatige expansie waarbij nieuwe leden op een lucratieve wijze lid van ha&ie nieuwe stijl kunnen worden. In dat ene jaar kunnen ze zien wat ha&ie aan meerwaarde biedt. Pas dan kiezen ze wel of niet voor een definitief lidmaatschap.

Dat lucratieve lidmaatschap moet zorgen voor een verlaging van de drempel om lid te worden van een vereniging waar vele het nut (nog) niet van inzien. Dat betekent dat ha&ie nieuwe stijl verschrikkelijk hard moet werken om nieuwe en bestaande leden te motiveren om lid te worden en te blijven. Dat past volledig in de handelsgeest van deze tijd, dus ook in die van ha&ie. Er bestaat namelijk (ook voor ha&ie) geen loyaliteit. Iedereen die lid wordt wil daar gewoon beter van worden. Ha&ie moet meer bieden dan een netwerkplatform, veel meer!

Versplintering en verbintenis

Ha&ie is opgericht in 1920. De grote groei van de vereniging vond echter pas plaats ten tijde van economisch gestuurde en door de overheid geforceerde expansie van Noord Nederland. Het ging allemaal hard en snel, maar het bleef overzichtelijk.

Ha&ie kon zich opwerpen als de belangenbehartiger van de handelaren (ook winkeliers) en industriëlen uit deze regio. Dit soort economische modellen zie je in die periode ook in andere plaatsen en regio’s ontstaan. De stap die daarop volgt is het spitsen van behoeften en kennis in meerdere partijen. Ha&ie verloor de regie over de industriëlen, die kozen een eigen beleid.

De derde fase is een verdere specialisering van diensten en nog verdere segmentatie van belangenpartijen. Ha&ie richt zich daarbij volledig op de winkeliers en noemt de vereniging dan ook zeer terecht ‘winkeliersvereniging’. Vervolgens krijg je een fragmentatie op gebied van locatie en kleinschalige clustervorming op een buurt, een straat en een vakgebied. Binnen die zeer logische (want effectieve!) versplintering heeft een vereniging die alle belangen bindt geen enkele functie, anders dan het uitvoeren van collectieve diensten en het onderhouden van een netwerk. Dit is niet wat ha&ie wil. Het zou ook eeuwig zonde en een enorme kapitaalversplintering zijn als dat het voorland van de vereniging is. Die versplintering is er en ook ha&ie zal ermee moeten leren leven. Maar dan wel in een andere context, want anders is het iedere dag een klein stapje terug tot het bestaansrecht is verdwenen.

De versplintering heeft er in Drachten toe geleid dat diverse partijen hun eigen spel spelen, zonder dat met elkaar te overleggen. En de versplintering zal alleen maar toenemen als niemand aan een oplossing, aan het collectieve belang denkt. Geen kwade opzet overigens, erger nog, men weet elkaar niet meer te vinden!

Kennis, waardering en begrip voor elkaar, lijken dus de sleutelwoorden voor een nieuwe vorm van samenwerking waar ha&ie in de toekomst een hoofdrol in kan spelen. Ha&ie beheerst namelijk als geen andere partij dat spel. Want juist deze factoren waren ooit de bindende elementen van het succesvolle ha&ie anno 1980.

Ha&ie is dan niet langer de spreekbuis van de diverse winkeliers, ha&ie positioneert zich dan als een vereniging die de belangen van het geheel aan ondernemers dient, hier met elkaar over communiceert en vervolgens als collectief uitdraagt en wereldkundig maakt.

De diverse actuele belangen van dit moment (oktober 2014) zijn:
 • De Lawei opent in het voorjaar van 2015 het grootste en meest moderne theater van Noord Nederland en doet dat op een spectaculaire wijze. Dit trekt nationale en mogelijk internationale pers en publiek uit heel Nederland.
 • ‘De Vaart’ wordt een toeristische trekpleister van belang waardoor veel watersporters Drachten recreatief gaan bezoeken en hun inkopen in het centrum zullen doen. Daarnaast kan de horeca op een verkooppiek rekenen en zullen de terrassen bij mooi weer afgeladen zijn.
 • Het Museum DR8888 staat landelijk volop in de schijnwerkers en bereidt een grote DADA overzichtsexpositie voor waar zelfs over de verre grenzen belangstelling bestaat.
 • Daarnaast komt het museum met een overzichtstentoonstelling van Theo van Doesburg en zet het de kunstbeweging ‘De Stijl’ langdurig in de internationale belangstelling. Niet alleen in het museum DR8888, maar ook in de in het centrum gelegen woonwijk de ‘Papagaaienbuurt’, met de volledig authentieke kleurrijke in ‘De Stijl’ gebouwde huizen. Dit is groot nieuws tot in Japan!
 • Het winkelhart van Drachten is verrijkt met een Mediamarkt en enkele grote modemerken waardoor zuigkracht op nieuwe jonge en kapitaalkrachtige doelgroepen ontstaat.
 • ‘De Innovatiecluster’, een tiental nationaal en internationaal opererende bedrijven welke zich op innovatief gebied profileren, dragen ertoe bij dat Drachten de komende jaren op veel lokale, nationale en internationale belangstelling mag rekenen.
 • Iduna haalt telkens het landelijk nieuws door haar uitstekende programmering en fantastische accommodatie op muziekgebied.
Er is vast meer waar zelfs ha&ie nog niets van afweet!

Deze actuele greep uit het aanbod geeft aan hoe divers en groots Drachten aan de weg timmert en op welke fronten publiciteit wordt gegenereerd. Prachtig? Ja en nee! Het zijn stuk voor stuk gemiste kansen als er niet collectief mee naar buiten wordt getreden. Met tien losse vingers maak je niet twee ferme vuisten. Drachten moet weer als geheel gezien en gehoord worden. Dat lukt niet als ha&ie alleen maar de intocht van Sinterklaas regelt of Shantykoren een plek toewijst. Dat lukt wel als de vereniging ha&ie op waarde wordt ingeschat en wordt ingezet om de spirit van Drachten nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen en te vermarkten.

Het ha&ie van de toekomst is dan ook veel meer een breed functionerende marketingpartij die zaken verbindt en het nut voor en van het collectief communiceert. Dan komen de bezoekersstromen niet alleen voor de individuele acties, maar ook voor het aantrekkelijke collectief. De taak ligt dan op het op

elkaar afstemmen van communicatie en het voeren van de regie op de uitvoering- en logistieke processen. Daarbij houdt ha&ie tijd om de feestverlichting op te hangen.

Deze tijd biedt nieuwe kansen

Met voorzichtige stappen, vallen en opstaan klautert Nederland uit de economische dip. Ook Drachten zal dat gaan merken. Maar dan moeten we wel alert zijn en alle zeilen bijzetten. Als Drachten dat niet doet, doen omliggende plaatsen als Gorredijk, Heerenveen, Dokkum, Burgum of Oosterwolde dat wel.

Dat bijzetten van extra zeilen kan alleen als er collectief gehandeld wordt. Daar is een neutrale regisserende partij voor nodig, aangestuurd door een betaalde kracht. Een citymanager (m/v) lijkt het toverwoord, ze steken overal de kop op. Maar een citymanager zonder achterban is gedoemd te mislukken. Drachten heeft in de vorm van ha&ie een grote en groeiende achterban (prognose 2015-2016 = 200 leden) met brede kennis van zaken, ervaring, geloofwaardigheid en bewezen kunnen.

De vereniging kent vele vrijwilligers die het uitvoeren van processen uiterst haalbaar en betaalbaar maken. Maar een vereniging uitsluitend met vrijwilligers in de lucht houden is niet meer van deze tijd. Er is onvoldoende tijd, geld en menskracht binnen organisaties om vrijwillig bij te dragen. Een goed functionerend ha&ie is gebaat bij een mix van beiden. Een manager (m/v eventueel parttime) met gevoel voor nieuwe media en middelen en verwant met de leefstijl van generatie Y is een aanwinst. Hij/zij kan een team van vrijwilligers aansturen en processen op marketing- en communicatiegebied gestructureerd opzetten en gecontroleerd uitwerken. Deze kandidaat heeft tijd, kennis en kunde en stimuleert de uitwerking van processen binnen een gecontroleerd budget en strakke tijdschema’s.

Kip en ei

Ha&ie ondergaat feitelijk een natuurlijke metamorfose. De vereniging lijkt herboren en maakt met een nieuw jong bestuur een herstart. Laten we die update als werktitel ‘ha&ie 2.0’ noemen. Die 2.0 staat voor dialoog met de leden en de omgeving. Een interactie die digitaal via netwerken kan plaatsvinden. Deze techniek wordt versneld ingevoerd om het contact met jongere doelgroepen te ontwikkelen en vast te houden. 2.0 Is de start, 3.0 ligt in het verschiet. 4.0 komt eraan. De ontwikkelingen gaan hard. Ha&ie loopt daarbij zoals gewenst tekens in de pas.

Ha&ie kan in die hoedanigheid de verbindende factor tussen de diverse belangenorganisaties in Drachten worden. Ha&ie is dus niet langer uitsluitend de belangenbehartiger van de winkelier, maar veelmeer van een groter maatschappelijk geheel. Ha&ie slaat daarbij de brug en is telkens de communicatieve partner tussen diverse partijen.

In feite gaat ha&ie daarmee terug naar de tijd waarin de vereniging ontstond en succesvol kon ontwikkelen. Zij het dat ha&ie zich anno 2014 niet meer met de inhoudelijke processen van de diverse partijen bezighoudt, dat hoeft niet en dat kan ook niet, want deze partijen zijn kwalitatief goed en volwassen genoeg om dat zelf te doen. Ha&ie beperkt haar rol tot het verbinden van processen en het vermarkten van activiteiten ten gunste van het collectieve belang dat Drachten heet!

De inspanningen van ha&ie laten zich vertalen in meetbaar méér bezoeken (vanuit Drachten e.o.) en meer bezoekers (vanuit directe en indirecte omgeving) aan Drachten. Het is niet alleen een prettige plaats om te winkelen, maar ook om te wonen, te werken, op te groeien, te sporten, te recreëren… Door deze factoren onder één communicatienoemer te plaatsen kan de gewenste aandacht en respons gegenereerd worden. Ook dit kan alleen door een partij geïnitieerd worden die de belangen van het collectief kent, dient en vakkundig uitdraagt. Iedere activiteit die solistisch wordt aangeboden loopt het risico kansloos ten onder te gaan. Door het succes te etaleren zullen steeds meer partijen op vrijwillige basis ha&ie 2.0 inschakelen om successen te boeken.

Ha&ie draagt daarnaast ook zelf zorg voor jaarlijks één spraakmakende activiteit. Naast de reguliere winkeliersacties rond de klassieke feestdagen, moet deze activiteit zo bijzonder zijn dat bezoekers uit het gehele noorden kennis willen maken, dus op bezoek komen. Per jaar staat één zo’n activiteit centraal. Goed voor minstens tienduizenden bezoekers. Iedere bezoeker brengt geld in het laatje. Gemiddeld zo’n € 30 euro per persoon per dag. (bron Ned. Bureau voor toerisme). Dat moet een evenement zijn dat volledig past in het DNA en de traditie van Drachten. Dat DNA is in de tijd onwrikbaar en niet inwisselbaar gevormd

het DNA van Drachten
Een korte geschiedenis: Drachten was in de 17de eeuw een pleisterplaats voor schippers die turf van het noorden naar het westen en overige delen van het land vervoerden. Drachten was een bekend en geliefd rustpunt waar gegeten, gedronken, gefeest en geslapen werd. Onder andere volksmuzikanten zochten Drachten om die reden op om wat geld aan de turfschippers te kunnen verdienen. Vertier en muziek horen dus bij het DNA van Drachten. Lange tijd heeft die traditie kunnen voortbestaan, met als slot de speelman Peije, die als monument in het centrum voortleefde. H&I omarmt Peije als symbool voor muzikale activiteiten, Peije Dei, een jaarlijks drukbezocht straatmuziekfestival is daar een levend voorbeeld van. (Straat)muziek is de bindende factor in de communicatie van H&I aan haar doelgroepen. De pleisterplaats Drachten is de plek waar het allemaal gebeurt.Als het DNA klopt, slaagt de missieSuccesvolle activiteiten hebben een grotere kans van slagen als de activiteit past bij de plaats waar het wordt gevierd. De visserijdagen in Harlingen, goed voor 175.000 bezoekers is daarbij de grootste in zijn soort. Een lange adem is een tweede vereiste. De Gondelvaart in Aldeboorn viert inmiddels haar 70ste succesvolle verjaardag met een min of meer gelijke manier van feestvieren.
Drachten heeft Peije
Peije is een begrip in Drachten en verre omgeving. Logisch want Peije is een fenomeen in de buurt. Daarnaast is Peije Dei is een evenement waar zo’n 40 jaar energie in is gestoken. Peije is de verpersoonlijking van het DNA, de mascotte. Peije kan bij goed symbool- en merkgebruik uitgroeien tot een merkpersoonlijkheid als Bartje (Drenthe).Drachten is daarbij de pleisterplaats waar ‘gegeten, gedronken en gefeest’ mag worden. Net als vroeger met veel straatmuziek en straattheater. Peije Dei leent zich uitstekend om daar een eigentijdse invulling aan te geven. Met respect voor de muziek uit die tijd, staat Peije Dei in het teken van vernieuwing. NIJE PEIJE is de merknaam waarmee Peije zich landelijk presenteert. Daarbij maakt NIJE PEIJE gebruik van media en middelen van deze tijd en spreekt daarmee (ook) een jong publiek aan.NIJE PEIJE kan uitgroeien tot een drie- tot vierdaags non stop evenement waarin elke dag een overvloed aan muzikale en theatrale activiteiten wordt aangeboden. Geen oubollige muziek, geen inwisselbare Shantykoren maar ook trendsettende eigentijdse wereldmuziek anno 2014 van artiesten die in hoofdsteden als New York, Tokio, Londen, Berlijn, Parijs hun goed belegde boterham op straat verdienen.De drie/vier dagen vinden jaarlijks in de eerste week van juni plaats en kennen een programmering die telkens deels gelijk, dus herkenbaar is. De Lawei en Iduna zijn bij uitstek geschikt om het programma professioneel te vullen. NIJE PEIJE groeit op die manier uit tot een spraakmakend evenement en goed vele duizenden bezoekers! Jaar in jaar uit.
Nog een taak voor ha&ie 2.0
We leven in een 24 uur economie en zijn 7 dagen per week actief. Internet heeft een einde aan de reguliere kooptijden gemaakt. Wie niet mee doet staat straks buitenspel. De geschatte omzetten besteedt aan webshops verdrievoudigen elke twee jaar. Winkelen wordt door de invloed van 3.0 een mobiele aangelegenheid. Wearables, zoals mobiele telefoons en tablets stellen de consument is staat altijd en overal te shoppen.De winkelier van de toekomst heeft er feitelijk een logistiek probleem bij, want al die aankopen moeten bezorgd worden. Liefst direct, de standaard wordt binnen het uur en dat vinden we snel al veel te lang. In 2017 voorspelt men ruim 1,078 miljard omzet middels wearables. Dat is nu nog ‘maar’ 385 miljoen.Ha&ie is als eigentijdse vereniging in dit scenario verantwoordelijk voor het informeren van de leden en het participeren in deze huidige en toekomstige koopvarianten. Daarnaast zal ha&ie de leden wegwijs moeten maken in de media en middelen die daarvoor geschikt zijn. De digitale winkelstraat kan in de vorm van een interactieve website aangeboden worden. Maar dat kan ook fysiek door de winkelstraten van actieve touchscreens te voorzien en de 24/7 economie op te starten terwijl de ondernemer thuis bij zijn gezin zit.
Lege winkels
Leegstand in winkelstraten is slecht voor de omzet. De ‘zwarte gaten’ werken niet uitnodigend op een winkelend publiek. Het is dan ook een taak voor ha&ie om daar iets aan te doen, want dat is in het belang van alle ondernemers in Drachten. De ‘zwarte gaten’ in de winkelstraten moeten inspirerende ruimtes worden waar de dynamiek en de leefbaarheid van afspringt. Decoratie door middel van print, projectie, multimedia, touchscreens… veel, zo niet alles is mogelijk. Hier liggen kansen voor de Innovatiecluster Drachten om het innovatieve vermogen van deze bedrijven toe te passen en aan een groot publiek bekend te maken.

Resumé

Advies en aanbevelingen
 • Ha&ie wordt hervormd tot ha&ie 2.0 (werktitel)
 • Ha&ie voert daarbij de volgende transitie door: Van winkeliersvereniging naar een breed 360° ondernemingsbelangen platform, van faciliterend naar adviserend.
 • Er wordt een nieuwe voorzitter aangesteld en het bestuur met jonge mensen aangevuld. Daardoor wordt ha&ie een afspiegeling van alle ondernemingen die zij vertegenwoordigt.
 • Dit bestuur spreekt de taal van generatie Y, kent en erkent de gedragsprocessen.
 • Het bestuur laat zich adviseren door een raad van advies (de wijze grijzen)met bewezen ervaring.
 • De vereniging zal haar facilitaire diensten blijven aanbieden, maar zich vooral richten op de onderlinge communicatie tussen de diverse partijen die actief met het merk Drachten naar buiten treden.
 • Deze en overige taken die ha&ie ten deel vallen worden onder regie van een binnenstadmanager (m/v) op betaalde parttime basis uitgevoerd.
 • Deze manager stuurt een groep van vrijwilligers aan, allen met kennis van zaken op deelgebieden.
 • De vereniging biedt niet-leden een lucratieve deelname van één jaar aan.
 • Daardoor kan de vereniging versneld groeien van 80 naar > 200 leden.
 • Met de vermelde ambities en het groeiend ledental kan ha&ie een vuist maken en spreekt én beslist daardoor als belangrijke stem mee in diverse actuele discussies.
 • Ha&ie moet zich in dat ene jaar aan de nieuwe en bestaande leden bewijzen. Bewijskracht wordt getoetst aan ‘whats in it for me’ bij de leden. Ha&ie moet meetbare meerwaarde leveren.
 • Ha&ie wordt de verbindende communicatie-partner voor alle in planning staande activiteiten waarmee Drachten naar buiten treedt. Ha&ie is niet inhoudelijk met de verschillende acties belast, maar communiceert uitsluitend het collectieve belang.
 • Ha&ie koestert het belang van Peije en ziet dit als een mascotte om collectieve aandacht op het product/merk Drachten te genereren.
 • Peije moet echter van deze tijd worden. NIJE PEIJE is de merknaam van een grote landelijke activiteit die jaarlijks plaatsvindt. Deze activiteit wordt door ha&ie georganiseerd en in de uitvoering gemanaged. De activiteit behelst een aantal succesvolle elementen die bij het DNA en de historie van Drachten horen.
 • Ha&ie profileert Drachten daarmee als een driedaagse pleisterplaats, waar non-stop wordt gefeest, gezongen, gelachen, gegeten, gedronken en gewinkeld. Het tijdsmoment is gerelateerd aan de 1-2-3 feesten (eerste weekend van juni) en de Nacht van Drachten. Wereldse straatmuziek en theatrale voorstellen vormen jaarlijks de vaste ingrediënten.
 • Ha&ie ziet het als haar taak om een digitale winkelstad aan te bieden. Deze Webshop is 24 uur per dag en 7 dagen per week open. Leden van ha&ie kunnen hun winkel op deze site inrichten. Ook bedrijven en dienstverleners kunnen acte de présence geven.
 • Naast digitale winkels zal ha&ie het fysieke winkelhart van Drachten van oplossingen voorzien om de leegstand te camoufleren c.q. op te lossen.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u hiermee instemt.