Visie Cor Molenaar

College neemt visie Cor Molenaar over

De gemeenteraad krijgt deze week een voorstel van het college over de herijking van het detailhandelsbeleid. Het college kiest in grote lijnen voor het overnemen van de adviezen van de heer Molenaar en voortzetting van het bestaande beleid. Het college past ook een aantal dingen aan:

 

  • wijkwinkelcentra kunnen beperkt uitbreiden als die uitbreiding gaat om winkels die voorzien in de dagelijkse boodschappen. detailhandel op bedrijventerreinen is niet wenselijk. Er zijn uitzonderingen op zoals de verkoop van grote goederen in specifieke branches (auto's, boten, caravans, bouwmarkten en tuincentra).
  • op de MLK boulevard blijft het gaan om een heldere branchering en een minimale maat voor winkelformules. in het leegkomende Veemgebouw (vh in gebruik van Philips) wordt geen detailhandel toegestaan. Dat klopt met de algemene lijn dat detailhandel op bedrijventerreinen niet wenselijk is.
  • grootschalige herontwikkeling op de Vogelzang is niet meer aan de orde. Een kleinere uitbreiding is mogelijk aan deze noordkant in combinatie met de aanpak van de openbare ruimte.
  • bij de realisatie van de bedrijvenstrook langs de Noorderhogeweg is al geconstateerd dat er voor een ontwikkeling van recreatie- en leisurebedrijven te weinig programma is. Daar wordt niet verder op ingezet.
  • De Markt maakt niet zozeer deel uit van logische looproutes rond het centrum. Er ontbreken nieuwe extra vierkante meters om die routes wel voldoende te realiseren en te laten functioneren. De Markt moet wel opgeknapt worden vanwege de belangrijke parkeerfunctie.
  • De gemeenteraad heeft in november 2013 besloten € 2 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het centrum. Dat bedrag zou gebruikt moeten worden voor de aankoop van een pand in de Zuiderbuurt om de route van en naar het Raadhuisplein breder en duidelijker te maken. Een deel van het bedrag zou ook ingezet moeten worden voor de herinrichting van de Markt.

Het college adviseert de raad om af te zien van de sloop van een pand voor de doorbraak via de Zuiderbuurt naar het Raadhuisplein maar in te zetten op het sfeervoller en duidelijker richting geven van looproutes op de manier die ook Molenaar adviseert: met sfeer, licht, geluid en interactie.

De gemeenteraad spreekt met betrokkenen en belanghebbenden op 25 november over het detailhandelsbeleid en het voorstel van het college tijdens De Ronde Tafel in de raadzaal van het gemeentehuis.

Achtergrond: visie van Molenaar voor nieuw detailhandelsbeleid

De gemeente gaf eerder dit jaar opdracht aan professor Cor Molenaar om zijn visie te geven op de detailhandel in Drachten en de aantrekkingskracht op de omgeving. Molenaar wordt in Nederland gezien als expert op dit gebied. Zijn belangrijkste boodschap: ga uit van het gedrag van de klant en zorg voor toegevoegde waarde bovenop het online winkelen. Zorg dus voor goede randvoorwaarden in parkeerfaciliteiten en een goede kwaliteit van de openbare ruimte. Molenaar constateert dat de gemeente daarin de juiste maatregelen neemt. Molenaar geeft eveneens aan dat wijkwinkelcentra zich vooral moeten richten op dagelijkse boodschappen (de supermarkt, de drogist, huishoudelijke artikelen) en dat het meer recreatieve winkelen vooral in het centrum moet plaatsvinden.

Molenaar pleit voor het handhaven van de reclamebelasting om daarmee evenementen te kunnen organiseren. Voor de coördinatie tussen ondernemers, winkeliersvereniging, het ondernemersfonds en de gemeente is volgens hem professionele ondersteuning wenselijk via een aan te stellen centrummanager. Het college is bereid voor de eerste drie jaar dit centrummanagement financieel mee te faciliteren. Het college wil daar in die drie jaar € 37.500 voor uittrekken. Nieuwe afspraken tussen Ha en Ie, SOCD zijn de basis voor deze extra inzet. Molenaar zet tenslotte in op meer beleving in interactieve en sfeervolle vormen van licht en geluid. Hij geeft daarbij de voorkeur aan het sfeervol inrichten van verbindende straatjes tussen de hoofdwinkelstraten.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u hiermee instemt.
Meer informatie Akkoord Niet akkoord